logo

Termeni și condiții

https://www.shop.standard.md/ro/termeni-si-conditii-3431_90558.html

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.shop.standard.md și toate condițiile de difuzare a standardelor, drepturile și obligațiile ISM și ale solicitanților în acest proces.

www.shop.standard.md este site-ul oficial al Institutului de Standardizare din Moldova. Aici este gestionat sistemul de acces online la standarde de către ISM în Republica Moldova. Utilizarea site-ului www.shop.standard.md (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor (persoane fizice și/sau juridice) acces uşor şi eficient la standard și clasificatoare referitoare la standardizarea națională în Republica Moldova, contra unei taxe stabilite public în valută națională.

Utilizatorii pot folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, conform legislației în vigoare, cu obligația de a nu denatura sensul sau mesajul inițial al documentului.

Utilizatorul beneficiază de acces online la standardele selectate, imediat după ce a fost efectuată și percepută plata pentru comanda plasată. ISM nu poartă răspundere pentru consecințele care decurg din procesul de reutilizare a datelor și informației publicate pe acest portal.

Administratorul site-ului va întreprinde măsurile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe perioade nedeterminate, din motive tehnice sau de altă natură; în cazul apariției unor situaţii incerte ce impun acest lucru, administratorul își rezervă dreptul de a modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

1.Dispoziții generale

1.1. Termenii și condițiile de utilizare sunt valabile doar pentru standardele achiziționate prin intermediul sistemului on-line de acces la standarde, fiind o completare a Regulamentului prestare servicii, difuzare standarde, aprobat de către Institutul de Standardizare din Moldova.

1.2. shop.standard.md își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile. Orice modificări aduse vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Clientul este obligat să monitorizeze modificările în mod regulat.

1.3. La înregistrarea comenzii în magazinul on-line, clientul acceptă termenii și condițiile de difuzare a standardelor prezentate mai jos.

 

2. Condițiile de difuzare a standardelor și înregistrarea

2.1. Difuzarea standardelor se realizează, contra plată, în baza cererii de acces a standardelor, depusă implicit de către solicitant prin plasarea comenzii în coș și parcurgerea a celor 3 pași necesari : adăugare în coș, autentificare, selectare modalitate de plată.

2.2. Cererea de comercializare este implicită, manifestîndu-se prin adăugarea produselor în coș urmată de completarea datelor personale și selectarea modalității de plată.

2.3. Sistemul, după parcurgerea tuturor pașilor de plasare a comenzii va elibera imediat către e-mailul menționat la autentificare, contul de plată.

2.4. După confirmarea achitării, executorul va deschide accesul utilizatorului la standardele, clasificatoarele sau nomenclatoarele solicitate conform comenzii. 

2.5. shop.standard.md nu este responsabil pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de client în timpul înregistrării.

 

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Solicitantul este obligat:

a) să întocmească corect cererea de plasare a comenzii;

b) să prezinte informația completă necesară pentru întocmirea contului de plată (denumirea și adresa persoanei juridice, telefon/fax, rechizitele bancare etc.);

c) să achite tarifele pentru difuzarea standardelor, în termenul stabilit;

d) să recepționeze serviciile prestate în termenele și locul stabilit;

e) să nu reproducă integral sau parțial, să nu multiplice prin orice procedeu standardele procurate sau conținutul publicațiilor ISM, precum și să nu le difuzeze, fără acordul scris al ISM;

3.2. Solicitantul este în drept:

a) să solicite consultație în scopul identificării standardelor necesare;

b) să consulte, gratuit, baza de date „e-Standard”, precum și publicațiile din domeniul standardizării existente în Centrul Business Suport în Standardizare;

c) să prezinte reclamații.

3.3. shop.standard.md este obligat:

a) să ofere informațiile necesare pentru prestarea serviciilor la un nivel calitativ;

b) să informeze solicitanții despre modul și condițiile de prestare a serviciilor;

c) să presteze serviciile solicitate în termenele stabilite;

d) să indice pe fiecare pagină a standardului comercializat marcajul de protejare a dreptului de autor, în cazul persoanei juridice: IDNO, numărul comenzii și data procesării cererii, în cazul persoanei fizice: numele și prenumele, numărul comenzii efectuate și data procesării cererii;

e) să trateze în conformitate cu procedurile interne reclamațiile prezentate.

3.4. ISM este în drept:

a) să refuze prestarea serviciilor în cazul neachitării de către solicitant a tarifelor stabilite;

b) în cazul depistării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 20 din 04 martie 2016 cu privire la standardizarea națională, să întreprindă acțiunile legale și necesare pentru atragerea la răspundere a solicitanților conform prevederilor legislației privind drepturile de autor și Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (art. 96, art. 346).

3.5. Solicitantul se obligă să nu ofere salariaților ISM, să nu solicite și accepte de la salariații ISM, de asemenea salariații ISM se obligă să nu solicite și să nu accepte, să nu ofere solicitanților, plăti sub formă de bani, alte bunuri, servicii, direct sau indirect, pentru a obține un avantaj necuvenit sau alt scop ilegal, să nu desfășoare activități care se califică în sensul legislației în vigoare drept dare de mită sau luare de mită.

3.6. În cazul în care salariații ISM sau solicitanții au suspiciunea că există un risc de mituire, Partea care are suspiciunea va notifica în scris cealaltă Parte. După primirea notificării, Partea căreia îi este adresată, va trimite o confirmare sau infirmare justificată a suspiciunii. Această confirmare trebuie trimisă în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii notificării.

3.7. În cazul confirmării suspiciunii, Partea care a prezentat-o are dreptul de a rezilia prezentul Contract prin procedură extrajudiciară unilaterală, prin notificarea scrisă despre reziliere. Contractul este considerat reziliat după 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii de către parte a notificării privind rezilierea Contractului și poate solicita compensarea prejudiciului cauzat. Toate obligațiile devenite scadente la data rezilierii vor fi executate de către ISM și/sau solicitant.

 

4. Măsuri de securitate

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru a asigura utilizarea corectă a informației de pe site.

Transmiterea datelor prin internet sau rețeaua wireless nu poate fi protejată în totalitate.Prin urmare, nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.