Condiţiile de difuzare electronică a standardelor

  • 07.08.2020
  • 10049

1. Difuzarea electronică standardelor se realizează în baza cererii de acces la standarde, depusă implicit de către solicitant prin parcurgerea pașilor necesari pe platforma www.shop.standard.md : autentificarea, adăugarea în coș, selectarea modalității de plată, achitarea tarifului.

2. Platforma, după parcurgerea tuturor pașilor de plasare a comenzii, va elibera, pe e-mailul specificat de către solicitant la autentificare, contul de plată.

3. Cel târziu în următoarea zi lucrătoare după confirmarea achitării tarifului, solicitantului i se va deschide acces la standardul/standardele solicitate, conform comenzii. Comanda se va considera achitată la data intrării mijloacelor financiare în contul ISM.

4. La cererea solicitantului, ISM va elibera documentele contabile justificative (factura, acte de predare-primire etc.).

5. Achitarea tarifelor pentru difuzarea electronică a standardelor se efectuează, conform contului de plată, în numerar, la sediul ISM, prin virament la contul ISM, indicat în contul spre plată, sau prin unul din instrumentele de plată electronică indicate pe platformă (spre exemplu: Mpay, Paynet).

6. În cazul în care solicitantul nu achită tariful pentru serviciile solicitate în termen de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, ISM anulează contul spre plată generat de platformă.

7. Solicitantul este în drept să anuleze solicitarea până la efectuarea plăţii prin extragerea din coş a standardului/standardelor.

© 2024. ISM Standard Online. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY